A jövőre hangolva… Múzeumigazgatók országos konferenciája 2015

2015. március 6-7.
Budapest - Visegrád
 
A konferencia célja, hogy a magyar múzeumok vezetői áttekintsék a múzeumi terület jelenlegi helyzetét, európai fő fejlődési vonalait, megvitassák a fejlesztések lehetőségeit, stratégiai vonatkozásait és jövőjét.  A tanácskozás fókuszpontba állítja a múzeumi területen zajló szemléletváltás folyamatát és hatásait, a társadalom felől jelentkező igények pontosabb megértését és kezelését, a múzeumoknak a kulturális alapellátásban betölthető szerepét. Rámutat az együttműködés formáira, kiemelve és megerősítve a múzeumok társadalmi szerepvállalásának jövőbeli esélyeit és lehetőségeit. Elemzi az új múzeumi struktúra működésének tapasztalatait, figyelmet fordít a múzeumok fejlesztésének hazai forrásaira és európai uniós támogatási lehetőségeire a 2014-20-as ciklus során.
Úgy véljük, hogy az évente hét millió látogatót fogadó, több mint 822 magyar muzeális intézmény 6007 munkatársának aktív szerepvállalása a kulturális életben e konferencia révén is szükségessé teszi az ágazat tevékenységének országos megjelenítését és értékelését. Fontosnak tartjuk a kulturális ágazat és a közgyűjteményi terület minisztériumi vezetőinek bevonását, hiszen a kölcsönös tájékoztatáson túl a jövő irányainak, stratégiájának megfogalmazása kiemelt célja a rendezvénynek. A konferencia sajátos és újszerű: frontális, egyoldalú információnyújtás helyett az átfogó, nagy előadások mellett tág teret ad a hozzászólásoknak és a vitáknak is. 
A tanácskozás résztvevői az országos múzeumok főigazgatói, országos szakmúzeumok igazgatói, a megyei hatókörű városi múzeumok, valamint a területi múzeumok és a határon túli magyar vonatkozású megyei múzeumok vezetői.
Meghívottak: az EMMI minisztere (megnyitó személyként) a kulturális államtitkár (a konferencia egész időtartamára), a kultúráért felelős helyettes államtitkár (előadóként, szekció elnökként, a konferencia egész időtartamára, a múzeumi negyedért és a Budapest Liget projekt miniszteri biztosa (előadóként, a konferencia egész időtartamára), az EMMI múzeumi szakterületért felelős irányítói, munkatársai, a hazai múzeumszakmai szervezetek vezető képviselői, a konferenciát szervező OKSZ tagjainak képviselői.
A szervező Országos Közgyűjtemények Szövetsége és az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság szándéka, hogy a magyar múzeumok vezetői számára a konferencia évenkénti megrendezésével rendszeres fórumot biztosítson az ágazat szakmapolitikai kérdéseinek megvitatására.