OKM rendelet

Megjelent az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III.26.) OKM rendelete a régészeti lelőhelyek feltá rásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18 /2001. (X.18.) NKÖM rendelet módosításáról. Olvasható a Magyar Közlöny 2007/35. száma 2256-2259. oldalain.
Melléklet: